Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Podrobněji o oslavě 140 let MHD v Brně naleznete ZDE.

Změny v MHD

platí od 16.7.2009


Odklon linky 50 v Bystrci

 

Z důvodu rekonstrukce nadjezdu nad tramvajovou tratí mezi zastávkami Kubíčkova a Ondrouškova od 20:00 hodin ve středu 1. července 2009 do ukončení prací (předpoklad do 15. září 2009) pojede linka 50 ve směru k Zoologické zahradě mezi zastávkami Štouračova - Wollmannova přímo po komunikaci Stará dálnice (vynechá zastávku Kubíčkova).

 

Změny zastávek:
Kubíčkova - směr Zoologická zahrada bez obsluhy linkou 50.

 

Výluka tramvajové tratě do Modřic

 

Z důvodu stavebních prací na mostních a kolejových objektech (rekonstrukce komunikace I/52 Brno - Rajhrad) je od 27. června nepřetržitě do 28. srpna 2009 vyloučen provoz tramvají v úseku Ústřední hřbitov - Modřice.
Tramvajová linka 2 po dobu výluky jede pouze v úseku Židenice, Stará osada - Ústřední hřbitov, smyčka.
Náhradní doprava je zajištěna autobusovou linkou x2 v úseku Ústřední hřbitov (zastávka u hlavní brány) - Modřice, smyčka.

 

 Změna zastávek:
Autobusy linky x2 jedou po obslužné komunikaci a obsluhují zastávky náhradní dopravy. Tramvajové zastávky v úseku Bohunická - Modřice, smyčka nejsou obsluhovány.

 

Provoz dopravy v době letních prázdnin

 

• V pracovních dnech 29. června až 28. srpna 2009 je doprava na linkách 1 až 84 vedena podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou zvláštní autobusové školní spoje. U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.

Všechny jízdní řády ke stažení v PDF

 

 

 

Uzavírka ulice Pražské v Bosonohách

 

V souvislosti s pokračováním rekonstrukce kanalizace a komunikací na ulici Pražské v Bosonohách další etapou je od 27. června 2009 opět změněna organizace autobusových linek MHD a IDS JMK (předpoklad do října 2009):
• Linky 69 a 96 jsou ukončeny v zastávce Skalní a zcela vynechávají zastávky Pražská, Hoštická a Bosonohy.
 Zavádí se náhradní linka x69 na trase Starý Lískovec, Labská - Vltavská - Osová - Kosmonautů - Svah - Čermákova - Točná - Hoštická - Bosonohy, smyčka (linka x69 zastavuje pouze na uvedených zastávkách, průjezd přes tarifní zónu 410 se pro platnost jízdních dokladů nezohledňuje!).
• Linky 401 a 402 jsou vedeny ze zastávky Starý Lískovec, Labská přes Osovou, Ostopovice a Troubsko do Bosonoh (zastávka Hoštická) a dále po svých trasách. Tyto linky tak vynechávají zastávky Kyjevská až Pražská. Vybrané spoje linky 401 v pracovních dnech označené 401EX jedou z Brna, Osové (u tramvaje) přes zastávku Pod nemocnicí do Ostrovačic po dálnici. Upozorňujeme cestující, že tyto spoje vynechávají všechny zastávky ve Starém Lískovci, Ostopovicích, Troubsku, Bosonohách i Popůvkách.
Přestup mezi tramvajovými linkami 5, 7, 8, 10 a linkami x69, 401 a 402 je od 27.6. možný pouze v zastávce Osová!

 

Výluka trolejbusů na Preslovu

 

V důsledku opravy havárie kanalizace jsou od 29. června do 16. července 2009 trolejbusy na lince 38 nahrazeny autobusy, které jedou po následující objížďce:
• ve směru z Komenského náměstí na konečnou Preslova od zastávky Žlutý kopec přes zastávku Vaňkovo náměstí a dále ulicemi Barvičovou - Bohuslava Martinů; zastávky Pavlíkova, Neumannova a Marie Pujmanové jsou v tomto směru přeloženy na ulici Bohuslava Martinů, konečná zastávka Preslova je přeložena na ulici Kalvodovu;
• ve směru z Preslovy na Komenského náměstí v úseku mezi konečnou Preslova a zastávkou Žlutý kopec jedou autobusy ulicemi Kalvodovou - Hroznovou - Neumannovou - Lipovou; zastávka Marie Pujmanové je v tomto směru po dobu odklonu zrušena, zastávka Neumannova směr Komenského náměstí je přeložena do stejnojmenné ulice a zastávka Pavlíkova je pro tento směr přeložena do ulice Lipové k zastávce noční linky 95.


V souvislosti s touto výlukou je rovněž změněn jízdní řád trolejbusové linky 39 a na obou linkách jsou změněny časy odjezdů nízkopodlažních vozidel.

 

Uzavírka ulice Jílkovy

 

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace je od 4:00 hodin v úterý 12. února 2008 přibližně do konce srpna 2009 (původní termín ukončení byl ze strany dodavatele stavby prodloužen !) pro veškerou dopravu uzavřena ulice Jílkova.

Autobusová linka 64 jede v úseku mezi zastávkami Uzavřená - Geislerova oběma směry přímo ulicí Geislerovou (vynechává zastávky Jílkova, Mošnova a Buzkova).

Změna zastávek:
Geislerova
směr Stará osada - pro linku 64 přeložena do ulice Geislerovy
Geislerova směr Životského - pro linku 64 přeložena vpřed za křižovatku Geislerova x Táborská
Jílkova, Mošnova - zastávky zrušeny
Buzkova směr Juliánov - bez obsluhy linkou 64     
 

 jízdní řád linky 64

 

Historická tramvaj na lince 10

 

 

Od soboty 4. dubna 2009 je na trasu linky 10 Nové sady - Stránská skála opět vypravován historický tramvajový vůz. Historická tramvaj na lince 10 jezdí pouze v nepracovních dnech (soboty, neděle, státní svátky) mimo dnů 6.6. a 7.6. s odjezdy od zastávky Nové sady směr Stránská skála v časech 11:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 hod.
Zpět ze Stránské skály na Nové sady odjíždí v časech 11:37 - 12:37 - 13:37 - 15:37 - 16:37 - 17:37 hodin.
Sezónní provoz historické tramvaje na lince 10 se předpokládá do 28. října 2009.

 

Výluka trolejbusů na Královopolské ulici

 

V souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Hradecká - Královopolská je od neděle 8. března 2009 přibližně do konce roku 2010 vyloučen provoz trolejbusů v úseku Přívrat - Slovanské náměstí.

 

Linka 30 pojede v pracovních dnech od 5 do 20 hodin pouze v úseku Bystrc, Černého - Přívrat a odklonem do smyčky Vychodilova.
Náhradní doprava bude v dané době zajištěna autobusovou linkou x30 na trase Vrázova - Přívrat - Královo Pole, nádraží (ve směru od Králova Pole na Vrázovu pojede linka x30 přes zastávku Rosického náměstí) a v úseku Přívrat - Královo Pole, nádraží rovněž pravidelnými okružními linkami 44 a 84.
V pracovních dnech od 20 do 23 hodin a v nepracovních dnech celodenně bude provoz linky 30 zajištěn autobusy v celé trase Bystrc, Černého - Královo Pole, nádraží. Důvodem rozdílného způsobu zajištění náhradní dopravy je omezený počet disponibilních autobusů v denní době pracovních dnů.
 Z důvodu související změny oběhů vozidel dochází rovněž ke změnám odjezdů zajišťovaných nízkopodlažním vozidlem v jízdním řádu linky 34.

 

Změny zastávek:
Přívrat - zastávka pro linku 30 při odklonu v pracovní dny přeložena do ul. Vychodilovy ke křižovatce s ulicí Colovou.

 

Uzavírka ulice Husovy - úprava organizace dopravy

 

Od soboty 28. června 2008 po dobu 14 měsíců (do konce letních prázdnin 2009) je vyloučen provoz MHD v ulici Husově, přičemž je prováděna kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků. Na základě vyhodnocení průzkumů, měření, připomínek a námětů cestujících za počáteční období trvání výluky MHD došlo od 1. září 2008 k rozšíření stávající výlukové organizace dopravy:
• linka 2 je v exponovaných dobách pracovních dnů posílena zařazením posilových spojů v úseku Hlavní nádraží - Ústřední hřbitov, smyčka;
• linka 5 jede nadále v trase Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Poříčí - Starý Lískovec, avšak část spojů je vedena pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Hlavní nádraží, příp. Nové sady;
• linka 6 jede beze změny v polookružní trase Královo Pole, nádraží - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Moravské náměstí - Královo Pole, nádraží;
• linka 7 je prodloužena na trasu Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Švermova - Starý Lískovec, kde kapacitně nahradí část spojů linky 5;
• linka 10 ve špičkách pracovních dnů posiluje linku 8 prodloužením spojů na trasu Stránská skála - Hlavní nádraží - Nové sady - Vsetínská - Starý Lískovec;
linka 12 beze změny Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Komárova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov;
• linka 13 beze změny Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Juliánov.

Nadále je v provozu náhradní linka x5 obsluhovaná trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí, která zajišťuje přímé spojení z Mendlova náměstí do uzlu Česká, případně na Žerotínovo náměstí a oblast při ulici Veveří.
Provoz nočních autobusových linek pokračuje beze změn oproti stavu od 28.6.2008: linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína mají přeloženu zastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českou jedou ulicí Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenského náměstí jedou tyto linky k Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou a obsluhují svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 jede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným odklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené noční linky tak vynechávají zastávku Šilingrovo náměstí.
 

 

Změna výše přirážky k jízdnému

 

Od 28.6.2008 se mění částka přirážky k jízdnému při platbě v hotovosti na místě a do pátého dne v doplatkové pokladně a částka za dodatečné předložení předplatní jízdenky, kterou cestující neměl v okamžiku kontroly u sebe, takto:

 1. Pokud cestující uhradí přirážku k jízdnému v hotovosti na místě nebo do 5 pracovních dnů v doplatkové pokladně, činí přirážka k jízdnému 700 Kč.
 2. Po 5 pracovních dnech je  přirážka k jízdnému uplatňována již v maximální výši 1000 Kč.
 3. Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnou průkazku s kupónem, vydanou dopravci v systému IDS JMK, ale od následujícího do pátého pracovního dne ode dne kontroly se jimi prokáže v doplatkové pokladně dopravce, zaplatí částku 50 Kč.

 Smluvní přepravní podmínky IDS JMK platné od 28.6.2008.

 

 

Novinka: Informační kiosky IDS JMK

usmev(1K) Infostánky na Hlavním nádraží v Brně

KORDIS JMK ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Dopravním podnikem města Brna uvedl do provozu 5 informačních kiosků. Dva z nich jsou umístěny na Hlavním nádraží v Brně, dva se nachází na předprodejních místech Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici a na Staré osadě. Poslední kiosek je umístěn na brněnském letišti.

Infokiosky jsou jedinečné tím, že v sobě slučují řadu funkcí: dokáží cestujícímu prodat kompletní sortiment jednorázových jízdenek IDS JMK (tedy i jízdenky na více než 7 zón). Jejich prostřednictvím lze vyhledat spojení nejen v IDS JMK ale i v rámci ČR a zahraničí. Umožní i prohlížení a tisk jízdních řádů všech linek IDS JMK. Jejich prostřednictvím lze rovněž bezplatně odeslat email či podnět týkající se IDS JMK nebo se připojit na vybrané webové stránky. Takový rozsah služeb dosud žádný podobný informační terminál v ČR nenabízí.

Ukončení výluky na lince S91 v úseku Lipov - Javorník

usmev(1K) Dne 15. července 2009 ve 24:00 hodin bude ukončena výluka na lince S91 v úseku Lipov - Javorník. Od 16. července platí na linkách S91, 930 a 935 nové jízdní řády. Přestup je možný opět u železniční stanice.
Jízdní řád linky S91 platný od 16. 7. 2009 naleznete zde
Jízdní řád linky 930 platný od 16. 7. 2009 naleznete zde
Jízdní řád linky 935 platný od 16. 7. 2009 naleznete zde

Výluka na linkách R4, S4 a S41

smutek (1K) Od 7. července 08:40 hodin do 21. července 19:20 hodin bude z důvodu přestavby žel. uzlu Brno přerušena doprava přes stanici Brno - Horní Heršpice ve směru Střelice. Za vlakové linky R4, S4 a S41 bude zavedena náhradní autobusová doprava.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po čtyřech odlišných linkách:
 • Linka A (linka xS4) – zrychlený spoj Brno hl.n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhradní zastávka za stanici Brno-H. Heršpice) – Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna, zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách.
 • Linka B (linka xS4) – zastávkový spoj Brno hl.n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhradní zastávka za stanici Brno-H. Heršpice) –Střelice, obecní úřad (zastávka BUS IDS) – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
 • Linka C (linka xS41) – zastávkový spoj Brno hl.n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhradní zastávka za stanici Brno-H. Heršpice) –Střelice, obecní úřad (zastávka BUS IDS) – Střelice.
 • Linka R (linka xR4) – spoj nahrazující rychlíky v úseku Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou bez zastavování.
Upozorňujeme cestující na odlišné časy odjezdů spojů v úseku Brno hl.n. – Střelice – Zastávka u Brna.
Výlukový jízdní řád linky xR4 (linka R) Brno - Náměšt nad Oslavou naleznete zde.
Výlukový jízdní řád linky xS4 (náhradní autobus bude označen písmenem A nebo B) Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna naleznete zde.
Výlukový jízdní řád linky xS41 (náhradní autobus bude označen písmenem C) Brno - Nemocnice Bohunice - Střelice naleznete zde.
 
Omlouváme se za způsobené problémy.

Výluka na linkách R5, S3, S51 a S52

smutek (1K) Od 3. července do 2. září 2009 proběhne na trati Brno - Břeclav rozsáhlá výluka. V důsledku toho dochází ke změnám v provozu linek R5, S3, S51 a S52 . Mění se jízdní řády autobusových linek 164, 505, 521, 522, 530, 540, 541, 542, 550, 555, 556 a 930.
Informace rychlících a spěšných vlacích na lince R5
Rychlíky na trase Brno – Břeclav – Hodonín – Olomouc a Brno – Břeclav – Hodonín:
 • z Brna hl. n. budou odjíždět o 6 minut dříve, v ostatních stanicích odjíždějí beze změny (Šakvice až Olomouc)
 • do Brna hl. n. budou přijíždět o 6 minut později (R 810 bude přijíždět do stanice Brno hl.n. o 40 minut později), v ostatních stanicích odjíždějí beze změny (Olomouc až Šakvice)
 • vlaky R 800, R 802 a R 810 zastaví mimořádně ve Vranovicích
Spěšné vlaky Brno – Břeclav – Hodonín budou nahrazeny 2 náhradními autobusovými linkami:
 • Linka A: přímý spoj Brno hl. n. – Hodonín (bez zastávek)
 • Linka B: spoj Brno hl. n. – Hustopeče u Brna – Velké Pavlovice – Podivín – Břeclav (upozorňujeme, že spěšné vlaky nebudou obsluhovat Modřice, Šakvice a Zaječí)
Informace osobních vlacích na lince S3
 • většina osobních vlaků bude v trati Brno – Vranovice – Břeclav vedena v odlišných časových polohách, některé vlaky jsou po dobu stavebních prací zrušeny.
 • v odpolední době v pracovní dny vybrané vlaky ve směru z Brna ukončí svoji jízdu v Modřicích, kde budou navazovat autobusy náhradní dopravy v trase Modřice – Rajhrad – Vojkovice nad Svratkou – Hrušovany u Brna, obdobný postup bude zaveden i v opačném směru.
Linka R5 (autobusy náhradní dopravy označeny písmenem A) jede po trase Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek a jízdní řád platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Linka xR5 (autobusy náhradní dopravy označeny písmenem B) jede po trase Brno - Hustopeče - Velké Pavlovice - Břeclav - Hodonín (náhradní doprava za vlak) a jízdní řád platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Linka S3 jede po trase Níhov - Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice - Šakvice - Zaječí - Břeclav a jízdní řád platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Linka xS3 jede po trase Žabčice - Hrušovany u Brna - Modřice - Brno (náhradní doprava za vlak) a jízdní řád platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Jízdní řád linky S51 platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Jízdní řád linky S52 platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Všechny jízdní řády naleznete zde.

Cestování žáků a studentů o prázdninách

upozorneni (1K)
Jednorázové jízdenky
Univerzální žákovské jízdenky v měsících červenec a srpen neplatí. Děti do 15 let mohou použít klasické zlevněné jízdenky (nebo zlevněné univerzální jízdenky za 70 Kč). Pokud je jim více než 10 let a méně než 15 let, musí se prokázat libovolným oficiálním průkazem s datem narození, fotografií a jménem. Tímto průkazem může být např. průkazka IDS JMK, žákovský průkaz, apod. Osoby starší 15 let platí bez výjimky základní jízdné (případně mohou použít univerzální jízdenku pro dospělé za 140 Kč).
Předplatní kupóny
Všechny předplatní kupóny pro žáky a studenty platí v červeneci a srpnu. Můžete si koupit i měsíční, čtvrtletní, v Brně případně roční kupóny pro další měsíce. Tyto kupóny se prodávají vždy ke konkrétní průkazce, skončení platnosti průkazky však nemá na platnost kupónu vliv. Cestující si však musí vyřídit novou průkazku.
Průkazky IDS JMK
V průběhu prázdnin lze koupit novou průkazku IDS JMK pro žáky i studenty. Pro její vydání platí stejná pravidla, jako ve školním roce - tzn. pro městské zóny 100, 101, 215, 235, 571, 575, 675, 740 nebo 900 se pro cestující do 18 let vydává na základě prokázání věku a pro cestující od 18 do 26 let po prokázání, že jsou studenti. Pokud by alespoň jedna z požadovaných zón byla jiná než výše uvedené městské zóny, musí se žadatel prokázat žákovským průkazem.
Pokud se při prodeji průkazky prokážete žákovským průkazem platným pro školní rok 2008 / 2009, pak průkazka platí jen do 30. 09. 2009. Pokud se prokážete žákovským průkazem pro školní rok 2009 / 2010, pak průkazka platí až do 30. 09. 2010.

Výluka v Kyjově

upozorneni (1K)
Od 3. července do 15. října 2009 dojde v Kyjově v důsledku výstavby kruhového objezdu ke změnám na linkách 666, 667 a 668.
 • Linka 666 (kromě tří účelových spojů) je vedena mezi Kyjovem a Kelčany přes Vlkoš
 • Linky 667 a 668 jsou mezi zastávkami Kyjov, aut. st. a Kostelec, točna/Kostelec, u mostu vedeny v Kyjově obousměrně odklonem ulicemi Nerudova, Strážovská, Boršovská, Nětčická a Moravanská.
 • Všechny uvedené linky tak vynechávají zastávku Kyjov, Brandlova sídl.
 • Náhradou zastavují v zastávce Kyjov, smuteční síň.
Jízdní řád linky 666 platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Jízdní řád linky 667 platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Jízdní řád linky 668 platný od 3. července 2009 naleznete zde.
Vzhledem k delší objízdné trase linek 667 a 668 není možné zajistit všechny návaznosti na trase.

Informace pro organizátory výletů a zájezdů

neutralni (1K)Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné plánovanou přepravu většího počtu osob mimo město Brno nahlásit nejpozději 7 dnů předem. Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů. Informace o plánovaných číslech linek a spojů, které chcete využít, nám prosím ohlašte na telefon 543 426 659 nebo na info@kordis-jmk.cz. Děkujeme za spolupráci.